Zasady rozliczeń - Adwokat Magdalena Wieczorek

Idź do spisu treści

Menu główne

Zasady rozliczeńW Kancelarii stosowane  są dwa sposoby rozliczeń:


Rozliczenie ryczałtowe Klient płaci określoną kwotę jednorazowo lub według życzenia rozłożoną na raty; system stosowany w sprawach, w których w przybliżeniu określić można zakres prac i ich wymiar czasowy.

Rozlicznie według ilości przepracowanych godzin Klient płaci określoną kwotę w zależności od ilości czasu przeznaczonego na wykonanie pracy, na podstawie zestawienia obejmującego  informację o zakresie czynności oraz czasie przeznaczonym na jej wykonanie. System stosowany, gdy nie jest z góry możliwe określenie zakresu prac.

Dla przedsiębiorców istnieje możliwość ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego, którego wysokość jest ustalana indywidualnie .


Porady Prawne
Koszt udzielenia porady prawnej  jest ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego.

Pisma Procesowe i Sądowe
Koszt sporządzenia pisma procesowego czy przygotowania bądź analizy umowy jest ustalony indywidualnie. Uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz termin w jakim pismo ma być przygotowane.

Sprawy Sądowe
Wysokość wynagrodzenia adwokackiego ustalane jest w formie umowy z klientem, wpływ na nie ma wartość przedmiotu sporu oraz poziomu skomplikowania sprawy. Wskazówkę co do jego określenia stanowi rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokacie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nie opłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 461).

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego